12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

Baa Slovensko, a.s.

prevdzok: 5
IO: 34103015Telefonick kontakt: +421 3 353 48 482Web strnka firmy: www.bata.sk
Baa Slovensko, a.s.Baa Slovensko, a.s. Predajca obuvi. Na území Slovenska pôsobí firma Baa od roku 1996, kedy bola otvorená jej prvá poboèka v Bratislave. V súèasnej dobe sa tu nachádza 27 predajní rovnomerne rozmiestnených po celom území republiky.

Nemožno tiež zabúda, že nieko¾ko ïalších predajní vo ve¾kých mestách, sú èasto nieko¾koposchodové domy s ve¾mi širokým a moderným sortimentom predávaného tovaru.

Obchodnú sie Baa dopåòajú predajne športovej obuvi a obleèenia Athletes World. Tieto predajne ponúkajú najnovšie kolekcie svetových znaèiek pre šport a vo¾ný èas. Ponúkaný tovar nesie logá znaèiek Adidas, Nike, Power, Salomon, Vans, DC Shoes, New Balance, Columbia a Reebok.

Zoznam predajn a obchodov firmy - otvracie hodiny:

strnka 1
Adresa
Kontakt
Otvracie hodiny
 
+421263814774
Ete zatvoren. Otvoren od 9:00 - 20:00
+421(0)692063144
Ete zatvoren. Otvoren od 10:00 - 21:00
+421 902 900 454
Ete zatvoren. Otvoren od 10:00 - 21:00
+421902900401
Ete zatvoren. Otvoren od 10:00 - 20:00
+421 3 353 48 482
Ete zatvoren. Otvoren od 9:00 - 18:00
Baa Slovensko, a.s.

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte