12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

Bazénová chémia Leto 2014

prevdzok: 2
IO: 31625444Telefonick kontakt: +421 2 5341 4156Web strnka firmy: www.centralchem.sk/

Platnos letku od 19.05.2014 do 31.08.2014. Poet strn: 1


Prípravky série MODRÁ VODA Bazénová Chémia a Saunová dezinfekcia a arómy vám prináša spoloènos CENTRALCHEM s.r.o. Zúžitkovali sme naše dlhoroèné skúsenosti a vítame Vás v stále sa rozrastajúcej skupine našich spokojných zákazníkov.

www.BAZENOVA-CHEMIA.com - Bazénová chémia, pre bazény a sauny, dezinfekcia, saunové arómy

Cenník bazénovej chémie pre rok 2014

  balenie cena s DPH v EUR
Modrá voda CHLÓR - dezinfekèný prostriedok
5 kg 10,80
  10 kg 16,80
  35 kg 29,40
Modrá voda CHLÓR ŠOK 1 kg 14,40
Modrá voda pH MÍNUS 5,00 11,88
  10 kg 19,08
  35 kg 34,80
Modrá voda AKTÍVNY KYSLÍK 5 kg 11,88
  10 kg 19,08
  35 kg 34,80
Modrá voda pH PLUS 1 kg 6,00
  5 kg 25,20
Modrá voda FLOKULANT (vloèkovaè)
1 L 6,60
  5 L 31,86
ROTONEX 311 1 L 7,20
odstraòovaè vápenatých usadenín 10 L 60,00
ROTONEX KMB-S 1 L 11,40
univerzálny odmasovací prostriedok 5 L 49,20
CHEMOSAN 1 kg 10,56
dezinfekèný prostriedok 5 kg 49,20
  10 kg 93,60
ALBA SUPER 1 kg 10,56
prípravok proti riasam 3 kg 28,80
  10 kg 76,80
INTEGRAL TREATMENT    
tabletky pre komplexnú údržbu vody 1 balenie 11,00
(1 tabletka=250 g) 3x250 g=1 balenie    
BILAYER  TABLET    
dvojvrstvá tabletka 1 balenie 9,90
(1 tabletka=200 g) 4x200 g= 1 balenie    
BILAYER TABLET TWO PHASES    
dvojvrstvá tabletka s dvoma fázami 1 balenie 9,90
(1 tabletka=200 g) 4x200 g= 1 balenie    
SLOW DISSOLVING TABLET    
pomaly rozpúšajuca sa tabletka 1 balenie 9,90
(1 tabletka=200 g) 4x200 g= 1 balenie    
SLOW DISSOLVING TABLET    
pomaly rozpúšajuca sa malá tabletka 1 balenie 9,90
(1 balenie = 20 g tabletky = 800 g)    

Starie letky CENTRALCHEM, s.r.o. :

Bazénová chémia Leto 2014

Platnos letku od 19.05.2014 do 31.08.2014. Strn: 1. Vetky letky.
Prípravky série MODRÁ VODA Bazénová Chémia a Saunová dezinfekcia a arómy vám prináša spoloènos CENTRALCHEM s.r.o. Zúžitkovali sme naše dlhoroèné skúsenosti a vítame Vás v stále sa rozrastajúcej skupine našich spokojných zákazníkov. www.BAZENOVA-CHEMIA.com - Bazénová chémia, pre bazény a sauny, dezinfekcia, saunové arómy Cenník bazénovej chémie pre rok 2014 ...

Leták CENTRALCHEM od 01. 03. 2013 do 31. 08. 2013 - Bazénová chémia

Platnos letku od 01.03.2013 do 31.08.2013. Strn: 3. Vetky letky.
Požitok z kúpania !!! Bazénová chémia, prípravky na úpravu bazénovej vody - tabletky, kvapalná aj prášková chémia, chlórová aj bezchlórová chémia, dovoz chémie až domov.
Pridaj si tto strnku medzi svoje obben.
CENTRALCHEM, s.r.o.

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte