12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

prevdzok: 111
IO: 00168882Telefonick kontakt: 035/6921 400Web strnka firmy: www.coop.sk
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvoCOOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo je spoloènos, ktorá zabezpeèuje obchodnú èinnos v 3 okresoch prostredníctvom 111 maloobchodných prevádzkových jednotiek a 1 potravinárskej výrobne.

COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo získala v roku 2005 certifikát kvality ISO 9001:2000.

Cie¾om COOP Jednoty Nové Zámky, spotrebné družstvo je poskytova maloobchodné služby na špièkovej európskej úrovni pri zabezpeèení maximálnej spokojnosti našich èlenova a zákazníkov.

Predmet èinnosti COOP Jednota Nové Zámky:

Výroba potravín a nápojov, Sprostredkovanie obchodu, Maloobchod so zmiešaným tovarom, Maloobchod s potravinami a pochutinami, Maloobchod v špecializovaných predajniach s kozmetickým a farmaceutickým tovarom, Iné maloobchody s novým tovarom v špecializovaných predajniach, Ve¾koobchod s potravinami, nápojmi a tabakom, Ve¾koobchod s tovarom pre domácnos,

Zoznam predajn a obchodov firmy - otvracie hodiny:

strnka 1/1212345|
Adresa
Kontakt
Otvracie hodiny
 
035/6492227,254
Prve otvoren, 6:00 - 19:00
036/7592350
Prve otvoren, 6:00 - 19:00
035/7691025
Prve otvoren, 6:00 - 19:00
036/7713708
Prve otvoren, 6:00 - 19:00
035/6921459-460
Prve otvoren, 6:30 - 19:00
035/6921 400
Prve otvoren, 6:00 - 18:00
0366336004
Prve otvoren, 6:00 - 18:00
036/7738572
Prve otvoren, 6:00 - 18:00
035/7783227
Prve otvoren, 6:00 - 19:00
036/7721415
Prve otvoren, 6:00 - 19:00

Starie letky COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo :

COOP Jednota leták platný od 30. 05. 2013 do 12. 06. 2013

Platnos letku od 30.05.2013 do 12.06.2013. Strn: 12. Vetky letky.
COOP JEDNOTA - Najlepšie domáce potraviny Potraviny, Supermarket, Tempo, Dobrá cena, Tradièná kvalita Z letáku vyberáme: zemiaky skoré, kuracie rezne, Nitran saláma, Tokajská saláma, lahôdkové zavináèe, Kapucín tavený syr plátkový, Veselá krava èrievko, Veto Fit, Lentilky, 3Bit, Sušienky OREO, minerálna voda Fatra prírodná, Zlatý Bažant, Tuzemský Um, Nakladaè - prípr ...

COOP Jednota leták platný od 09. 05. 2013 do 22. 05. 2013 - deò matiek

Platnos letku od 09.05.2013 do 22.05.2013. Strn: 8. Vetky letky.
COOP JEDNOTA Nové Zámky - najlepšie domáce potraviny sviatok: Deò matiek 12.máj z letáku vyberáme: morèacie prsia, Pražská šunka, Citrónový RADLER, Gril párty klobásky, Herkules saláma, údené rebrá, karièka, Luèina 2 druhy, Pribináèek, ochutená minerálna voda Magnesia, Lucka, Ve¾kopopovický Kozel, Karpatské Brandy, Slivovica, zubná pasta Sensodyne, èervená paprika. ...
COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte