12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

FLÓRA CENTRUM s.r.o.

prevdzok: 1
IO: 44167598Telefonick kontakt: 031/5600191, 0905 549 956Web strnka firmy: www.floracentrum.sk/
FLÓRA CENTRUM  s.r.o.Záhradníctvo Kvetoslavov. Okrasné, ovocné dreviny. Letnièky, trvalky a vodné rastliny. Hnojivá, osivá, postreky, záhradné potreby a dekorácie. Èrepníky keramické, plastové a terakotové. Predpestované trávne koberce. Substráty a mulèovacie kôry.

Záhradníctvo FLÓRA CENTRUM Kvetoslavov. Neïa¾eko mesta Šamorín.

Otváracie hodiny : Sobota Marec-Jún: 8:00-17:00

Jarná ponuka ovocných stromov a drobného ovocia už v predaji.

Ponúkame aj Realizácie závlah, vodných prvkov a záhrad

Trávniky - Trávne koberce

ideálne riešenie pre všetkých èo chcú ma krásny trávnik doma za pár minút. Naša firma Vám dodá krásny zelený trávnik, ktorý si môžete položi sami alebo Vám ho položíme my.

Zoznam predajn a obchodov firmy - otvracie hodiny:

strnka 1
Adresa
Kontakt
Otvracie hodiny
 
031/5600191, 0905 549 956
Prve otvoren, 8:00 - 18:00
FLÓRA CENTRUM s.r.o.

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte