www.pre-zivot.sk | www.pre-nakupovanie.sk | www.pre-sluzby.sk | www.pre-byvanie.sk | www.protein4you.sk | www.onlineklinika.sk | ätvrtok 24.09.2020 Ťas: 10:07 Meniny mŠ ľuboö, ľubor
12 tżědÚovż transformaŤnż program pre ěeny - naplŠnovanż trťning na kaědż deÚ, optimŠlne stravovanie a vhodnť vżěivovť doplnky

KATER, s.r.o.

prevŠdzok: 1
I»O: 44099916Telefonickż kontakt: 0918186527Web strŠnka firmy: www.kater.sk
KATER, s.r.o.KATER, s.r.o., je obchodn√° spolo√®nos¬Ě zaoberaj√ļca sa predajom n√°bytku cez internet a  n√°kladnou dopravou.

Predaj n√°bytku sa realizuje prostredn√≠ctvom internetovej str√°nky www.aanabytok.sk alebo www.kater.sk. Spolo√®nos¬Ě √ļzko spolupracuje s v√Ĺrobcami a v√Ĺhradn√Ĺmi dovozcami n√°bytku na Slovensko, √®√≠m je zaru√®en√° priama spolupr√°ca s dod√°vate¬ĺmi a reklama√®n√Ĺmi servismi.

V spolo√®nosti KATER, s.r.o., pracuje t√≠m odborn√≠kov, ktor√≠ sa priamo podie¬ĺaj√ļ na √®o najr√ĹchlejŇ°om a bezchybnom sprostredkovan√≠ tovaru z√°kazn√≠kom, √®o je aj prioritou spolo√®nosti.

V prípade otázok, nejasností, informácií o dostupnosti tovaru nás kontaktujte:
na telefónnych èíslach 0918 186 527, 0905 476 996
mailom na obchod@kater.sk alebo kater@kater.sk.

U n√°s si ur√®ite bez probl√©mov vyberiete tak modern√Ĺ ako aj klasick√Ĺ, Ň°t√Ĺlov√Ĺ n√°bytok od slovensk√Ĺch, √®esk√Ĺch, nemeck√Ĺch, talianskych aj po¬ĺsk√Ĺch v√Ĺrobcov. Db√°me na to, aby tovar, ktor√Ĺ pon√ļkame, bol kvalitn√Ĺ. V naŇ°ej ponuke n√°jdete tovar od firiem ako Fines, Drevona, Skippi, New Design, Pyka a mnoho √ĮalŇ°√≠ch. Sk√ļste si naŇ°u ponuku prezrie¬Ě a ur√®ite n√°jdete to, √®o h¬ĺad√°te.

Zoznam predajnŪ a obchodov firmy - otvŠracie hodiny:

strŠnka 1
Adresa
Kontakt
OtvŠracie hodiny
 
KATER, s.r.o.

»ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

MŠte zŠujem o reklamu na tomto mieste?
Nenaöli ste svoje obĺķbenť Predajne a obchody? Skķste novť vyhĺadŠvanie, alebo nŠm napŪöte