12 tżědÚovż transformaŤnż program pre ěeny - naplŠnovanż trťning na kaědż deÚ, optimŠlne stravovanie a vhodnť vżěivovť doplnky

NAY a.s.

prevŠdzok: 27
I»O: 35739487Telefonickż kontakt: 0850 111 444Web strŠnka firmy: www.nay.sk
NAY a.s.Nay a.s. bola zaloŇĺen√° v roku 1992 a je najzn√°mejŇ°√≠m a najv√§√®Ň°√≠m predajcom spotrebnej elektroniky na Slovensku. V roku 1998 priniesla pod zna√®kou NAY Elektrodom ako prv√° koncept ve¬ĺkoform√°tov√Ĺch predajn√≠, v ktor√Ĺch n√°jdete Ň°irok√Ĺ sortiment elektroniky pod jednou strechou.

Na jednom mieste si tak v predajniach NAY Elektrodom m√īŇĺete vybra¬Ě zo Ň°irokej ponuky zna√®kovej elektroniky od vŇ°etk√Ĺch renomovan√Ĺch svetov√Ĺch v√Ĺrobcov ‚Äď od notebookov, mobiln√Ĺch telef√≥nov cez LCD, LED √®i plazmov√© telev√≠zory aŇĺ po pr√°√®ky, chladni√®ky, suŇ°i√®ky √®i vstavan√ļ techniku. Z√°rove√≤ priamo na mieste n√°jdete komplexn√ļ ponuku mobiln√Ĺch, internetov√Ĺch alebo telev√≠znych sluŇĺieb, ale aj finan√®n√Ĺch a servisn√Ĺch sluŇĺieb.

Prvou ve¬ĺkoform√°tovou predaj√≤ou bola predaj√≤a NAY Elektrodom na Zlat√Ĺch Pieskoch v Bratislave. V s√ļ√®asnosti m√° sie¬Ě 30 predajn√≠ v 24 mest√°ch Slovenska a rozsiahlu internetov√ļ predaj√≤u s eŇ°te v√§√®Ň°√≠m sortimentom ako v predajniach.

Zoznam predajnŪ a obchodov firmy - otvŠracie hodiny:

strŠnka 1/3123Ľ
Adresa
Kontakt
OtvŠracie hodiny
 
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
0850 111 444
Eöte zatvorenť. Otvorenť od 9:00 - 20:00
NAY a.s.

»ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

MŠte zŠujem o reklamu na tomto mieste?
Nenaöli ste svoje obĺķbenť Predajne a obchody? Skķste novť vyhĺadŠvanie, alebo nŠm napŪöte