12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

Oèná optika a.s.

prevdzok: 48
IO: 31322115Telefonick kontakt: 02 / 49 111 125Web strnka firmy: www.asocnaoptika.sk
Oèná optika a.s.Oèná optika a. s. Bratislava zhotovuje optické pomôcky pod¾a Vašich požiadaviek. Nájdete nás na naších predajných miestach po celom Slovensku. Ponúkame široký sortiment produktov a jeho doplnkov.

FOKUS oèná optika sortiment:

Okuliarové rámy :  Výberom vhodného okuliarového rámu je možné zvýrazni osobnos a imidž nosite¾a okuliarov.
Slneèné okuliare : Pri výraznejšej expozícii slneènému žiareniu je ochrana oèí už potrebná - nosením slneèných okuliarov.
Okuliarové šošovky : Ponúkame ochranné, korekèné, sférické, asférické, špeciálne, sklenené èi plastové okuliarové šošovky.
Kontaktné šošovky : Moderné kontaktné šošovky vám prinesú mnoho výhod vo všetkých oblastiach vášho života.

Zoznam predajn a obchodov firmy - otvracie hodiny:

strnka 1/512345
Adresa
Kontakt
Otvracie hodiny
 
041/7241088
Prve otvoren, 8:30 - 17:00
045/5335601
Prve otvoren, 8:00 - 17:00
032/6525329
Prve otvoren, 9:00 - 18:00
053/4463270
Prve otvoren, 8:30 - 17:00
042/4631231
Prve otvoren, 8:00 - 18:00
051/7725307
Prve otvoren, 8:00 - 16:30
051/7480841
Prve otvoren, 9:00 - 18:00
056/6424091
Prve otvoren, 8:00 - 16:30
053/4512322
Prve otvoren, 9:00 - 17:00
Oèná optika a.s.

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte