12 tżědÚovż transformaŤnż program pre ěeny - naplŠnovanż trťning na kaědż deÚ, optimŠlne stravovanie a vhodnť vżěivovť doplnky
            
Hĺadajte na mape ZdravotnŪcke zariadenia na adrese Bratislava Lama√®sk√° cesta 1C/5959
Hĺadajte fulltext ZdravotnŪcke zariadenia na adrese Bratislava Lama√®sk√° cesta 1C/5959

Najbliěöie ZdravotnŪcke zariadenia od prevŠdzky KUCHYNE ORESI Bratislava Lama√®sk√° cesta 1C/5959

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.22km Ambulancia zubn√©ho lek√°rstva GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilit√°cie, 1. poschodie, pavil√≥n F, Mokroh√°jska cesta 3, 84512 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Karlova Ves

MUDr. FrantiŇ°ek LaŇ°√°k, ambulancia zubn√©ho lek√°rstva (Mokroh√°jska cesta) Zameranie: stomatol√≥gia Z√°stupca: MUDr. FrantiŇ°ek LaŇ°√°k ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:MUDr. FrantiŇ°ek LaŇ°√°k

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Poliklinika Cesta na √ąerven√Ĺ most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mesto

MEDILAB s.r.o., poliklinika (Cesta na √ąerven√Ĺ most) Z√°stupca: MUDr. Pavel Lauko ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:MEDILAB s.r.o.҆t√ļrova 11 81102 Bratislava - mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mesto

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Zariadenie spolo√®n√Ĺch vyŇ°etrovac√≠ch a lie√®ebn√Ĺch zloŇĺiek Cesta na √ąerven√Ĺ most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mesto

Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s., zariadenie spolo√®n√Ĺch vyŇ°etrovac√≠ch a lie√®ebn√Ĺch zloŇĺiek (Cesta na √ąerven√Ĺ most) Zameranie: fyziatria, balneol√≥gia a lie√®ebn√° rehabilit√°cia, ultrazvuk v gynekol√≥gii a p√īrodn√≠ctve, r√°diol√≥gia, hem ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km VŇ°eobecn√° ambulancia pre dospel√Ĺch VŇ°eobecn√© lek√°rstvo, Cesta na √ąerven√Ĺ most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mesto

MEDILAB s.r.o., vŇ°eobecn√° ambulancia pre dospel√Ĺch (Cesta na √ąerven√Ĺ most) Zameranie: vŇ°eobecn√© lek√°rstvo Z√°stupca: MUDr. Pavel Lauko ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:MEDILAB s.r.o.҆t√ļrova 11 81102 Bratislava - mestsk ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Oftalmologick√° ambulancia Oftalmol√≥gia, Cesta na √ąerven√Ĺ most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mesto

MEDILAB s.r.o., oftalmologick√° ambulancia (Cesta na √ąerven√Ĺ most) Zameranie: oftalmol√≥gia Z√°stupca: MUDr. Pavel Lauko ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:MEDILAB s.r.o.҆t√ļrova 11 81102 Bratislava - mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mes ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Gynekologicko-p√īrodn√≠cka ambulancia Gynekol√≥gia a p√īrodn√≠ctvo, Cesta na √ąerven√Ĺ most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mesto

MEDILAB s.r.o., gynekologicko-p√īrodn√≠cka ambulancia (Cesta na √ąerven√Ĺ most) Zameranie: gynekol√≥gia a p√īrodn√≠ctvo Z√°stupca: MUDr. Pavel Lauko ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:MEDILAB s.r.o.҆t√ļrova 11 81102 Bratislava - ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Chirurgick√° ambulancia Chirurgia, Cesta na √ąerven√Ĺ most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mesto

MEDILAB s.r.o., chirurgick√° ambulancia (Cesta na √ąerven√Ĺ most) Zameranie: chirurgia Z√°stupca: MUDr. Pavel Lauko ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:MEDILAB s.r.o.҆t√ļrova 11 81102 Bratislava - mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mesto

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Ambulancia vn√ļtorn√©ho lek√°rstva Intern√° ambulancia, Cesta na √ąerven√Ĺ most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Star√© Mesto

MEDILAB s.r.o., ambulancia vn√ļtorn√©ho lek√°rstva (Cesta na √ąerven√Ĺ most) Zameranie: vn√ļtorn√© lek√°rstvo Z√°stupca: MUDr. Pavel Lauko ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:MEDILAB s.r.o.҆t√ļrova 11 81102 Bratislava - mestsk√° √ ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Urologick√° ambulancia Cesta na √ąerven√Ĺ Most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Karlova Ves

Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s., urologick√° ambulancia (Cesta na √ąerven√Ĺ Most) Zameranie: urol√≥gia Z√°stupca: MUDr. Oskar DŇĺurn√Ĺ, PhD. ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s.Cintor√≠nska 16 81 ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Ambulancia √ļrazovej chirurgie √ą√≠slo dver√≠: 16, 17, 18, Intern√Ĺ pavil√≥n pr√≠zemie, Nemocnica sv√§t√©ho Michala, Cesta na √ąerven√Ĺ Most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Karlova Ves

Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s., ambulancia √ļrazovej chirurgie (Cesta na √ąerven√Ĺ Most) Zameranie: √ļrazov√° chirurgia Z√°stupca: MUDr. Vladim√≠r Rosina ako lek√°r,MUDr. Jarom√≠r Chorv√°th ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:Nem ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Ortopedick√° ambulancia √ą√≠slo dver√≠: 153, pr√≠zemie, Nemocnica sv√§t√©ho Michala, Cesta na √ąerven√Ĺ Most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Karlova Ves

Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s., ortopedick√° ambulancia (Cesta na √ąerven√Ĺ Most) Zameranie: ortop√©dia Z√°stupca: MUDr. Pavel Tom√®√≠k ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s.Cintor√≠nska 16 81272 ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Ambulancia klinickej psychol√≥gie 1. poschodie, Nemocnica sv√§t√©ho Michala, Cesta na √ąerven√Ĺ Most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Karlova Ves

Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s., ambulancia klinickej psychol√≥gie (Cesta na √ąerven√Ĺ Most) Zameranie: klinick√° psychol√≥gia Z√°stupca: MUDr. Rudolf Uhliarik, CSc. ako lek√°r,MUDr. Pavel DoleŇĺal, CSc. ako lek√°r,MUDr. Eva Piovar√®iov√° ako lek ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Chirurgick√° ambulancia √ą√≠slo dver√≠: 167, pr√≠zemie, Nemocnica sv√§t√©ho Michala, Cesta na √ąerven√Ĺ Most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Karlova Ves

Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s., chirurgick√° ambulancia (Cesta na √ąerven√Ĺ Most) Zameranie: chirurgia Z√°stupca: MUDr. Vladim√≠r Rosina ako lek√°r,MUDr. Jarom√≠r Chorv√°th ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti:Nemocnica sv√§t√©ho ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Ambulancia anest√©ziol√≥gie a intenz√≠vnej medic√≠ny Chirurgick√Ĺ pavil√≥n, Pr√≠zemie, √®√≠slo dver√≠ 3, Nemocnica sv√§t√©ho Michala, Cesta na √ąerven√Ĺ Most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Karlova Ves

Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s., ambulancia anest√©ziol√≥gie a intenz√≠vnej medic√≠ny (Cesta na √ąerven√Ĺ Most) Zameranie: anest√©ziol√≥gia a intenz√≠vna starostlivos¬Ě Z√°stupca: MUDr. Rudolf Uhliarik, CSc. ako lek√°r,Mgr. M√°ria IdeŇ°icov√° ako ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Gastroenterologick√° ambulancia Poliklinika, blok A 1. poschodie, Nemocnica sv√§t√©ho Michala, Cesta na √ąerven√Ĺ Most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Karlova Ves

Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s., gastroenterologick√° ambulancia (Cesta na √ąerven√Ĺ Most) Zameranie: gastroenterol√≥gia Z√°stupca: MUDr. Rudolf Uhliarik, CSc. ako lek√°r,Mgr. M√°ria IdeŇ°icov√° ako sestra Poskytovate¬ĺ zdravotnej starostlivosti ...

www.onlineklinika.sk - Zoznam zdravotnŪckych zariadenŪ, kontaktnť informŠcie, otvŠracie hodiny, mapa0.69km Neurologick√° ambulancia √ą√≠slo dver√≠: 359 3. poschodie, Poliklinika, Nemocnica sv√§t√©ho Michala, Cesta na √ąerven√Ĺ Most 1, 83331 Bratislava-mestsk√° √®as¬Ě Karlova Ves

Nemocnica sv√§t√©ho Michala, a. s., neurologick√° ambulancia (Cesta na √ąerven√Ĺ Most) Zameranie: neurol√≥gia Z√°stupca: MUDr. Jozef ҆√≥th, CSc. ako lek√°r, Mgr. M√°ria IdeŇ°icov√° ako sestra,MUDr. Jozef ҆√≥th, CSc. ako lek√°r Poskytovate¬ĺ zdrav ...

»ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

MŠte zŠujem o reklamu na tomto mieste?
Nenaöli ste svoje obĺķbenť Predajne a obchody? Skķste novť vyhĺadŠvanie, alebo nŠm napŪöte