12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

Potraviny - Komárno

  spolu: 17
strnka 1/212

CBA Potraviny Komárno E.B. Lukáèa 25

Spoloènos CBA Slovakia, s.r.o. prevádzkuje cca 330 prevádzok CBA Potravín. Pod¾a ve¾kosti predajnej plochy a obratu ich delíme do 8 kategórií. Postupne prechádzajú remodelingom trendov trhu v maloobchode.

Cent SUPERMARKET CBA Komárno Eötvösa 64

Firma je èlenom nákupnej aliancie CBA SK, a.s. ako aj medzinárodného obchodného spoloèenstva CBA International Franchise, Ltd so sídlom v Budapešti.
Vyhadvajte na mape vo vaej lokalite! alebo

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte