12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky

ŠEVT a.s.

prevdzok: 37
IO: 31331131Telefonick kontakt: 0850 111 184Web strnka firmy: www.sevt.sk
ŠEVT a.s.V našej ponuke nájdete tlaèivá potrebné pre širokú verejnos, rôzne odvetvia, ale aj tlaèivá adresované pre špecifický okruh zákazníkov. Okrem tlaèív ponúkame najširší sortiment kancelárskych a školských potrieb.

ŠEVT papiernictvo:

kancelárske potreby a kancelársky spotrebný materiál, kopírovací a kancelársky papier, školské a výtvarné potreby, manažérske a firemné darèeky, kancelárske zariadenia, tonery a náplne do tlaèiarní, tlaèivá v papierovej a elektronickej podobe pre všetky oblasti podnikania, nízkonákladová digitálna tlaè reklamných materiálov, vizitiek, dokumentov a publikácií, viazanie dokumentov, laminovanie a knihárske práce, výroba peèiatok, kopírovanie a rada ïalších služieb

Zoznam predajn a obchodov firmy - otvracie hodiny:

strnka 1/41234
Adresa
Kontakt
Otvracie hodiny
 
+421 905 473 283
Prve otvoren, 9:00 - 20:00
055/29 41 232
Prve otvoren, 8:00 - 18:00
055/29 41 370
Prve otvoren, 9:00 - 18:00
056/29 41 560
Prve otvoren, 9:00 - 17:30
055/29 41 680
Prve otvoren, 9:00 - 21:00
055/29 41 700
Prve otvoren, 9:00 - 21:00
055/29 41 460
Prve otvoren, 9:00 - 21:00
052/29 41 590
Prve otvoren, 9:00 - 21:00
051/29 41 350
Prve otvoren, 7:30 - 17:30
051/29 41 570
Prve otvoren, 9:00 - 21:00
ŠEVT a.s.

ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Mte zujem o reklamu na tomto mieste?
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte