12 tdov transforman program pre eny - naplnovan trning na kad de, optimlne stravovanie a vhodn vivov doplnky
Prve otvoren. Od 9:00 - 17:30

Otvracie hodiny

Pondelok
od 09:00 do 17:30
Utorok
od 09:00 do 17:30
Streda
od 09:00 do 17:30
tvrtok
od 09:00 do 17:30
Piatok
od 09:00 do 17:30
 
Sobota
zatvoren
Nedea
zatvoren

V našej ponuke nájdete tlaèivá potrebné pre širokú verejnos, rôzne odvetvia, ale aj tlaèivá adresované pre špecifický okruh zákazníkov. Okrem tlaèív ponúkame najširší sortiment kancelárskych a školských potrieb.

ŠEVT papiernictvo

  • takmer 40 odberných miest v obchodnej sieti po celom Slovensku
  • tisíce položiek na okamžitý odber v obchodnej sieti
  • okamžité riešenie reklamácií na odbernom mieste na predajni
  • odborný personál ochotný poradi a predvies tovar
  • silná etablovaná spoloènos s dlhoroènými skúsenosami
  • komplexná ponuka tovarov a služieb pre študenta aj podnikate¾a

ŠEVT papiernictvo - sortiment:

kancelárske potreby a kancelársky spotrebný materiál, kopírovací a kancelársky papier, školské a výtvarné potreby, manažérske a firemné darèeky, kancelárske zariadenia, tonery a náplne do tlaèiarní, tlaèivá v papierovej a elektronickej podobe pre všetky oblasti podnikania, nízkonákladová digitálna tlaè reklamných materiálov, vizitiek, dokumentov a publikácií, viazanie dokumentov, laminovanie a knihárske práce, výroba peèiatok, kopírovanie a rada ïalších služieb

Zdieajte tto prevdzku:
Hadajte najbliie prevdzky na portloch:

Štatistické a evidenèné vydavate¾stvo tlaèív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená...

IO: 31331131
Profil firmy Štatistické a evidenèné vydavate¾stvo tlaèív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená...

Web strnka firmy:
www.sevt.sk

Vyhadvanie Predajne a obchody domny:
www.sevt.sk
Nenali ste svoje obben Predajne a obchody? Skste nov vyhadvanie, alebo nm napte