12 tżědÚovż transformaŤnż program pre ěeny - naplŠnovanż trťning na kaědż deÚ, optimŠlne stravovanie a vhodnť vżěivovť doplnky

SOBA s.r.o.

prevŠdzok: 1
I»O: 00691518Telefonickż kontakt: +421 / 55 / 677 19 36, Mobil: 0903 800 679Web strŠnka firmy: www.soba.sk
SOBA s.r.o.Spolo√®nos¬Ě SOBA s.r.o. za√®ala v roku 1991 svoju √®innos¬Ě ako jeden z prv√Ĺch dovozcov viano√®n√Ĺch ozd√īb na slovenskom a √®eskom trhu. Spolo√®nos¬Ě je do s√ļ√®astnosti orientovan√° na dovoz sez√≥nnych ozd√īb , viano√®n√Ĺch strom√®ekov a dekor√°ci√≠, umel√Ĺch kvet√≠n, dar√®ekov√Ĺch predmetov, exotick√©ho thajsk√©ho n√°bytku z vodn√©ho hyacintu, z√°hradn√©ho n√°bytku z umel√©ho ratanu a origin√°lnych thajsk√Ĺch mas√°Ňĺnych pr√≠pravkov.

Ponuka viano√®n√Ĺch ozd√īb a viano√®n√Ĺch strom√®ekov patr√≠ medzi druhovo najŇ°irŇ°iu na slovenskom a √®eskom trhu. V √®ase Vianoc prin√°Ň°ame najnovŇ°ie trendy vo v√Ĺbere farieb, Ň°t√Ĺlov a druhov ozd√īb, pre najkrajŇ°ie sviatky v roku. Z r√īznych k√ļtov sveta priv√°Ňĺame viano√®n√© strom√®eky, od t√Ĺch najmenŇ°√≠ch aŇĺ po Ň°peci√°lne ve¬ĺkosti. VyŇ°e 1000 r√īznych druhov viano√®n√Ĺch ozd√īb - guli, drobn√Ĺch fig√ļrok a girl√°nd v r√īznych farb√°ch Vianoc , je kaŇĺdoro√®ne dop√•√≤an√© o celosvetov√© novinky.

Sez√≥nnu ponuku dop√•√≤aj√ļ r√īzne z√°hradn√© hojda√®ky, z√°hradn√Ĺ n√°bytok z umel√©ho ratanu , kvetin√°√®e a doplnky z pr√≠rodn√Ĺch materi√°lov.

Kompletn√ļ ponuku a okamŇĺit√Ĺ online n√°kup n√°jdete na str√°nke www.soba.sk.

Za√®iatkom roku 2006 sme n√°Ň° sortiment obohatili o zna√®kov√Ĺ thajsk√Ĺ n√°bytok vyr√°ban√Ĺ z vodn√©ho hyacintu. Jeho v√Ĺnimo√®nos¬Ě spo√®√≠va v kvalite prevedenia ,originalite pouŇĺit√Ĺch √®isto pr√≠rodn√Ĺch materi√°lov, ich zauj√≠mav√Ĺch kombin√°ci√≠, ako aj vysokom uŇĺ√≠vate¬ĺskom komforte n√°bytkov√Ĺch dielov.

T√≠m Ň°pi√®kov√Ĺch design√©rov sa star√° o origin√°lny design, ktor√Ĺ je kaŇĺdoro√®ne prezentovan√Ĺ na svetov√Ĺch v√Ĺstavach a ud√°va trend ostatn√Ĺm v√Ĺrobcom exotick√©ho n√°bytku. Prednosti a originalitu thajsk√©ho n√°bytku z vodn√©ho hyacintu moŇĺete objavi¬Ě na str√°nke www.thajskynabytok.sk.

Poslednou novinkou v naŇ°om sortimente je Ň°irok√° paleta origin√°lnych thajsk√Ĺch mas√°Ňĺnych pr√≠pravkov. ҆peci√°lne "box√©rske" kr√©my a emulzie, √®isto pr√≠rodne bylinkov√© balzamy a tradi√®n√© thajsk√© mas√°Ňĺne kr√©my, kvalitn√© a 100% √®isto pr√≠rodn√© mas√°Ňĺne oleje a origin√°lne bylinkov√© mas√°Ňĺne gule s√ļ len √®as¬Ěou naŇ°ej bohatej ponuky. Ich kompletn√Ĺ katal√≥g V√°m ochotne poŇ°leme aj poŇ°tou.

Zoznam predajnŪ a obchodov firmy - otvŠracie hodiny:

strŠnka 1
Adresa
Kontakt
OtvŠracie hodiny
 
+421 / 55 / 677 19 36, Mobil: 0903 800 679
PrŠve otvorenť, 8:30 - 16:00
SOBA s.r.o.

»ASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

MŠte zŠujem o reklamu na tomto mieste?
Nenaöli ste svoje obĺķbenť Predajne a obchody? Skķste novť vyhĺadŠvanie, alebo nŠm napŪöte